• Min. objednávka je 10 €
  • Kredit na posielanie SMS čerpáte dlhodobo a nie mesačne ako paušál
  • Kredit si dobijete po prihlásení a kliknutí na Dobiť kredit »
  • Ceny garantujeme z akéhokoľvek miesta na svete
  • Všetky uvedené ceny sú bez DPH
Všetky služby (okrem dolu vypísaných), ktoré si je užívateľ schopný zabezpečiť sám, ale úkon si vyžiada vykonať poskytovateľom, sú spoplatňované jednotnou hodinovou sadzbou 5 € za hod.

Ponúkané SMS služby:

  • Vytvorenie a aktivovanie účtu poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
  • Vytvorenie odosielateľov, ďalší užívateľov a podužívateľov poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
  • Odoslanie SMS poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
  • Import a export SMS, kontaktov, skupín, tel. čísel a šablón poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 15 €
  • Hromadné zmazanie neaktívnych tel. čísel poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 20 €
  • Reaktivácia expirovaného účtu užívateľa ... 20 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.


Úvod | Registrácia | Cenník | Pomoc a API | Kontakt | Obchodné podmienky

      © smarSMS.sk 2010-2020      
preloaderpreloaderpreloaderpreloaderpreloaderpreloader